Herkese Merhabalar,

Epeyce uzun ve yorucu bir zaman diliminin ardından nihayet yeniden karşınızdayım. Bildiğimiz gibi ülke olarak artık seçimlere odaklandık ve heryerde seçim konuşur olduk. Görsel ve yazılı medyada yeterince değinilmeyen bir konuya değinmek istiyorum müsadenizle.

Yaklaşık 3 hafta sonra yapılacak olan 22 Temmuz seçimine katılacak olan siyasi partilerimizin bilişime bakış açıları nasıl acaba? Bu konuyu hakkaten merak ediyorum ve bilişimin içinde olan herkesin az çok bu konu hakkında bilgi sahibi olmak istediğinden de eminim. Bu yüzden de sizlerinde rahatlıkla ulkaşabileceği parti sitelerinden seçim bildirgelerini inceledim ve partilerin bilişime yaklaşımlarını size burada yazı dizisi halinde tarafsız ve yorumsuz olarak sunmaya çalışacağım.

2007 seçiminde YSK' ya başvuran 21 parti her ne kadar birleşme süreçlerinden sonra konum değiştirseler de her partinin bilişim için bize sunduğu/vaadettiği içeriği ayrı ayrı sizlere sunuyor olacağım. İşte 2007 seçimi için YSK' ya başvuran bu 21 parti;

AK Parti
Anavatan Partisi
Aydınlık Türkiye Partisi
Bağımsız Türkiye Partisi
Büyük Birlik Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi
Demokrat Parti
Demokrat Türkiye Partisi
Demokratik Sol Parti
Emek Partisi
Genç Parti
Hak ve Özgürlükler Partisi
Halkın Yükselişi Partisi
Hürriyet ve Değişim Partisi
İşçi Partisi
Liberal Demokrat Parti
Milliyetçi Hareket Partisi
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
Saadet Partisi
Sosyaldemokrat Halk Partisi
Türkiye Komünist Partisi

Bu 21 partinin seçim bildirgelerinde veya tüzzklerinde bizlere sunduğu bilişime bakış açılarını ve vaatlerini alfabetik sıraya göre, tarafsız ve yorumsuz olarak sizlere sunuyorum.

Bu yazımızda yukarıdaki ilk 3 partinin içeriğini paylaşıyor olacağım.Adalet ve Kalkınma Partisi ( http://www.akparti.org.tr/ )

Seçim Beyannamesinde Bilişim ile İlgili Konu
( http://www.akparti.org.tr/beyanname.asp )

İçeriği aynen aktarıyorum;

Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Haberleşme

AK Parti iktidarı döneminde, ‘bilgi toplumuna’ dönüşüm yolunda çok hızlı bir değişim yaşanmıştır. Genişbant internet (ADSL) hizmeti başlatılmış ve abone sayısı hızla arttırılarak 4,4 milyona ulaşmıştır.

2002 yılı sonunda 23 milyon olan cep telefonu kullanıcı sayısı, 2006 yılı sonunda 54 milyona ulaşmıştır. İnternet kullanıcı sayısı 2002 yılında 4 milyon iken 5 kat artarak 2006 yılında 20 milyona yükselmiştir. Aynı dönemde bilgisayar sayısı ise 4 milyondan 8 milyona çıkmıştır. Bilgisayar kullanımının yaygınlaşmasında bu dönemde Türkiye dünya birincisi olmuştur.

Telekomünikasyonda tekel kaldırılmıştır. Türk Telekom hisse devri ile birlikte, sektörde tam serbestleşme ve rekabet dönemi başlamış, tüketicilerin, alternatif işletmecilerden hizmet almasının yolu açılmıştır. Gelişen bilişim teknolojilerinin ihtiyacını karşılayan birçok yasal düzenleme gerçekleştirilmiş, elektronik imza, evrensel hizmet, numara taşınabilirliği, 3.nesil lisanslar ve internet suçlarıyla ilgili düzenlemeler yapılmıştır.

AK Parti iktidarı, Türkiye’nin uydu ve uzay politikası programını yürürlüğe koymuş ve bu kapsamda uydu yapımına başlanmıştır.

e- Devlet çalışmaları hızlandırılmış olup, test çalışmaları yapılmaktadır. Kamu ve özel yayıncılar eliyle gerçekleştirilecek olan sayısal karasal yayına geçiş çalışmaları başlatılmıştır.

Okullarda genişbant hızlı internet altyapısı tamamlanmış, internet sınıfları kurularak ilköğretim ve ortaokul öğrencilerinin tamamının internete erişimi mümkün hale gelmiştir.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygın kullanımını sağlamak için Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) hazırlanmıştır. Bu strateji ile vatandaşlarımız, işletmelerimiz ve kurumlarımızın, mevcut karar alma ve iş süreçlerini daha hızlı ve daha az maliyetle yürütmeleri sağlanacaktır. Böylece vatandaşımızın yaşam kalitesi artmış olacaktır.

Önümüzdeki dönemde; telekomünikasyon pazarındaki serbestleşme hızlandırılacaktır.

Yeni Elektronik Haberleşme Kanunu ve Telekomünikasyon Kurumunun düzenlemeleri ile yatırımcılar için cazip ve son kullanıcılar için uygun fiyatlar oluşacaktır.

Elektronik haberleşme hizmetlerindeki yüksek vergi yükünü bütçe imkanları dahilinde tedricen makul seviyelere çekeceğiz.

Evrensel Hizmet Fonu yoluyla Kamu İnternet Erişim Merkezleri, Sayısal Beldeler, Uzaktan Eğitim ve Uzaktan Sağlık Hizmetleri gibi projeler aracılığıyla dar gelirli vatandaşların bilgi ve iletişim teknolojilerinden faydalanması sağlanacaktır.

Hindistan, İrlanda ve Çin’e yönelmiş uluslararası sermaye ve yenilikçilik merkezlerini Türkiye’ye çekebilmek için yazılım, donanım ve iletişim alanındaki şirketlerin topluca bulunduğu Bilişim Vadileri ve Teknopark projeleri desteklenerek bilişim sektörünün gelişmesi sağlanacaktır.

Bilgi ve iletişim sektöründe insan kaynağı planlaması yapılacak, ihtiyaçlar ve küresel eğilimlerle uyumlu olarak girişimcilik, iş planı geliştirme, pazarlama ve satış alanlarında yetkinlik geliştirmeye yönelik programlar desteklenecektir. Sektör birliklerinin kurulması, teknoloji geliştirmede ihtisaslaşma, yazılımda kalite sertifikasyonu ve dışa açılma özendirilecektir.

Yazılım sektörüne, stratejik bir sektör olarak özel önem ve destek verilecektir.

KOBİ’lerin bilişim yatırımları, iktidarımız döneminde uygulamaya koyduğumuz destekler çerçevesinde sürdürülecektir.Anavatan Partisi ( http://www.anap.org.tr/ )

Parti Programında Bilişim ile İlgili Konu
(http://www.anap.org.tr/sub.asp?id=83 )

Parti Programında Bilişim ile ilgili içeriğe rastlamadım.Aydınlık Türkiye Partisi (http://www.atp.org.tr/ )

Parti Programında Bilişim ile İlgili Konu
(http://www.atp.org.tr/detail.asp?strID=31 )

İçeriği aynen aktarıyorum;

HABERLEŞME VE İLETİŞİM:

Bilgi çağında olduğumuz dünyada haberleşme ve iletişi olanaklarını tüm herkese açamazsak asla kalkınma trendini yakalayamayız..Bu nedenle; Sabit veya mobil telefon hatlarında sahibi oldukları şirketlerle masaya oturup, onların maliyetlerini düşürmeleri sağlanmalı, gerektiğinde bazı marjlar uygulanmalıdır..Eğer kabul etmezlerse yeni bir halka açık şirket modeli ile veya özel sektöre daha fazla iletişim şirketi ruhsatları verip, ucuz ve az karla çalışacak olanlar teşvik edilerek, haberleşme mutlaka çok ucuza getirilmelidir..

Mobil internet hatları çok ucuza getirilip, işadamlarının yararına sunulmalı, yüksek hızlı internet hatları tüm ülkeye yayılmalı ve çok sembolik ücretlerle hizmete sunulmalıdır..Özellikle mobil konuşma ücretleri ve özellikle uluslar arası konuşma ücretlerine gerekirse tarife onaylatma mecburiyeti getirilip mutlaka işadamlarının kullanımına açılmalıdır.. Halen uygulanan fiatlar çok fazla ve işadamları kampanyalara uyarak her gün bir telefon hattı değiştirmek zorunda veya herkes birkaç telefonla gezmektedir....
Bir sonraki yazımda kaldığımız yerden Partilerin Bilişime Bakış Açılarını paylaşmaya devam edeceğim. Sizleri yormamak adına yazılarımı mümkün olduğu kadar kısa ve öz yazmaya çalışıyorum. Ancak böle bir konuda tarafsız ve eksiksiz içerik sunmak önemli olduğu için konuyu yazı dizisi olarak sunmayı daha doğru ve okunabilir buldum.

Lütfen yukarıdaki aktardığım içeriklerle ilgili tespit ettiğiniz yanlışlıklar, eksiklikler varsa beni uyarınız ki, okurlarımızı yanlış bilgilendirmeyelim.

Tekrar paylaşmak üzere,

Sevgi ve Saygılarımla.

3 Fikir Paylaşımı

 1. Uçan Zürafa 30 Haziran 2007 02:43  

  Çok güzel bir paylaşım. Ayrıca bu konu ile ilgili size bir köşe yazısı linki vereceğim.

  http://www.radikal.com.tr/ek_haber.php?ek=sa&haberno=3486

 2. Anonim 15 Temmuz 2007 03:21  

  Konu seçimi oldukça güzel. Tam seçim öncesinde bu tip bir araştırma sanırım biz IT sektöründekiler için de oldukça faydalı olacaktır. Oy kullanacağız nede olsa :)

 3. İdris Cin 20 Temmuz 2007 22:38  

  Merhabalar,

  Konuyu beğenmenize çok sevindim, umarım herkes için faydalı bir yazı disizi olmuştur.

  Sevgi ve Saygılarımla.

Yorum Gönderme