Herkese Merhabalar,

"Partilerin Bilişime Bakış Açıları" yazı dizimize aynı hızla devam ediyoruz. Partilerin seçim bildirgelerinde, parti programlarında ya da tüzüklerinde bizlere sundukları bilişime bakış açılarını ve vaatlerini alfabetik sıraya göre, tarafsız ve yorumsuz olarak sizlere sunmaya kaldığımız yerden İşçi Partisi, Liberal Demokrat Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Özgürlük ve Dayanışma Partisi ile devam ediyoruz.İşçi Partisi (http://www.ip.org.tr/ )

Partinin Seçim Bildirgesinde Bilişim ile ilgili içeriğe rastlanmamıştır. (http://ip.org.tr/lib/pages/detay.asp?goster=mhaberdetay&idhaber=63 )Liberal Demokrat Parti (http://www.ldp.org.tr/ )

Partinin Seçim Bildirgesinde Bilişim ile ilgili içeriğe rastlanmamıştır.
( http://www.ldp.org.tr/secimbildirge.asp )Milliyetçi Hareket Partisi (http://www.mhp.org.tr/ )

Seçim Beyannamesinde Bilişim ile İlgili Konu
( http://www.mhp.org.tr/beyaname/beyan0.php )

İçeriği aynen aktarıyorum;

S. BİLİM VE TEKNOLOJİ

Milliyetçi Hareket Partisi’nin bilim ve teknolojide temel hedefi gelişmiş ülkelerle olan açığını kapatarak bilgi toplumuna geçişi sağlamaktır.

Politikamız, bilim-teknoloji-yenilik-üretim arasındaki etkileşimi dikkate alan bir anlayışa dayanmaktadır.

Bilgi toplumuna geçişin sağlanması, bilimsel ve teknolojik araştırma ve geliştirmenin etkin bir şekilde yürütülmesi ve koordinasyonun sağlanması amacıyla “Bilim, Teknoloji ve İletişim Bakanlığı” kurulacak- tır.

Bilgi toplumu alt yapısının oluşturularak hayatın her alanında elektronik yaşam tarzının benimsenmesi sağlanacaktır. “e-yaşam” tarzının gereği olarak çağdaş norm ve standartlarda internet alt yapısının mevzuat, idari yapı ve beşeri kapasitesinin oluşturulmasına önem verilecektir.

Kamu hizmetlerinin elektronik ortamda sunulması sağlanacaktır. Bu suretle hızlı ve kaliteli hizmet verilecek, yolsuzluk ve usulsüzlüğe neden olan birçok uygulama ortadan kaldırılacaktır.

e-yaşam tarzının bir gereği olarak herkese nüfus, eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, vergi gibi vatandaşlık bilgilerinin yer aldığı akıllı kart verilerek hayatın kolaylaştırılması sağla- nacaktır.

Bilgisayar ve en yeni iletişim teknolojilerinin kamu kuruluşları, eğitim merkezleri ve sanayide kullanılması yaygınlaştırılarak, toplumun bilgi çağına hazırlanmasına önem verilecektir.

Bütün kamu kurum ve kuruluşlarının elektronik ortamda hizmet vermesi sağlanacak, okullar, kütüphaneler, belediyeler ve muhtarlıklar bilgisayar altyapısı ve hızlı internet erişimi imkânına kavuşturulacaktır.

Bilgisayar ve internet kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla her eve internet, herkese internet projesi hayata geçirilecektir.

Bilimsel ve teknolojik araştırmaların, yenilikler ve buna bağlı olarak verilecek patentler aracılığıyla üretime ve toplumsal faydaya dönüşmesi sağlanacaktır. Bunun için gerekli olan “Milli Yenilik Sistemi” kurulacaktır.

Milli Yenilik Sisteminin kurulmasının ardından, sektörel ve yerel bazda yenilik sistemleri kurulacak ve bölgesel özelliklere göre sistem yapılandırılacaktır.

Teknolojik yenilikler ve teknolojik ürünleri yenilemek için gerekli olan Ar-Ge çalışmalarına destek sağlanacaktır.

Patent, ticari marka, endüstriyel tasarım ve telif haklarının korunması amacıyla fikri mülkiyet hakları sistemi etkinleştirilecektir.

Ar-Ge sonuçlarının sanayiye ve üretime aktarılabilmesi için “Teknoloji Transfer Merkezleri” kurulacaktır.

Kamu kaynaklarından Ar- Ge yatırımlarına daha fazla kaynak aktarılacaktır. Ayrıca, özel sektörün Ar-Ge ve teknoloji üretimi yatırımları desteklenecektir.

Ar-Ge harcamalarının GSYİH içindeki payı beş yıl içinde %2.5’e çıkarılacaktır. Bu amaçla kamu ihalelerinden alınacak pay ile Ar-Ge fonu oluşturulacaktır.

Etkin bir üniversite-sanayi işbirliği gerçekleştirilecek üniversite-sanayi ortak araştırma merkezleri kurulacak, üniversitelerin Ar-Ge kapasitesinden özel sektörün yararlanması sağlanacaktır.

Başta savunma sanayiine yönelik tedarikler olmak üzere, tüm kamu kurumlarının tedarik politikaları Ar-Ge’ye dayalı olacak ve bilim, teknoloji ve yenilik yeteneğimizi geliştirmek amacıyla kullanılacaktır.

Üniversitelerin, araştırma kurumlarının ve özel sektörün uluslararası fonlardan yararlanabilmesi için öncelikli ve ileri teknoloji alanlarında Ar-Ge projelerinin geliştirilmesi ve uygulanması teşvik edilecektir.

Bilgi üretim teknolojileri, Bioteknoloji ve Gen Teknolojileri, Nanoteknoloji, Mekatronik, Üretim, Süreç ve Teknolojileri Malzeme Teknolojileri, Enerji Teknolojileri ve Tasarım Teknolojileri gibi çağımızın stratejik teknolojilerinde Ar-Ge faaliyetlerine önem ve öncelik verilecektir

Araştırmacı insan gücü nitelik ve nicelik yönünden geliştirilecek ve bunların istihdamı teşvik edilecektir.

Üniversite-sanayi işbirliğini kalıcı ve güçlü bir şekilde tesis edebilmenin, bilimsel ve teknolojik alanda atılım yapabilmenin en önemli araçlarından birisi olan Teknokentler, üniversitelerin yanı sıra organize sanayi bölgelerinin bünyelerinde de açılacaktır.

Alanında temayüz etmiş yurt dışındaki Türk araştırmacıların ve yabancı araştırmacıların ülkemizde uygulamaya konulacak araştırma projelerinde ve üretimde istihdamı teşvik edilecektir.

Türk Dünyasının bilimsel araştırma merkezi niteliğinde “Ankara Temel Araştırmalar Merkezi” ATAM kurulacaktır.
Özgürlük ve Dayanışma Partisi (http://www.odp.org.tr/ )

Partinin Seçim Bildirgesinde Bilişim ile ilgili içeriğe rastlanmamıştır.
(http://www.odp.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=231 )Bir sonraki yazımızda yine kaldığımız yerden Partilerin Bilişime Bakış Açılarını paylaşmaya devam edeceğim.

Lütfen yukarıdaki aktardığım içeriklerle ilgili tespit ettiğiniz yanlışlıklar ya da eksiklikler varsa beni uyarınız ki okurlarımızı yanlış bilgilendirmeyelim.

Tekrar paylaşmak üzere,

Sevgi ve Saygılarımla.

Fikrinizi Paylaşın! :)

Yorum Gönderme